Generator zdjęcia on-line


Regulamin

Szanowni Państwo,

Ze względu na małą ilość zamówień zaprzestano wykonywania odbitek drukowanych. Udostępniono nieodpłatnie generator do przygotowania odbitki, które można wydrukować w dostępnych fotolabach za ok. 1 złotówki i samodzielnie wyciąć. Format odbitki 10 na 15.

Wszelkie pytania prosimy zgłaszać na info@photoid.eu


1. Postanowienia wstępne:
Generator fotografii on line www.fotoid.eu należy do Dolnośląski Akcelerator Technologii i Innowacji Sp. z o. o. 51-116 Wrocław, ul. Obornicka 23/8 NIP: 8943053758 REGON: 022400604 KRS: 0000507593. Świadczenie usług druku na życzenie oraz wysyłki jest realizowane przez wyżej wymieniony podmiot.

2. Opis usług/produktów
Świadczone usługi mają na celu ułatwić przygotowanie użytkownikowi fotografii do dokumentów. W świadczonych usługach poprzez strony fotoid.eu i photoid.eu (zwanych w skrócie fotoid.eu) możemy wyróżnić:

 • udostępnienie usług on line przygotowania odbitki 10x15, które jest nieodpłatne i ma na celu przygotowanie do dobrowolnego skorzystania z oferty płatnej
 • usługę druku na życzenie przygotowanej przez użytkownika fotografii i wysyłki poprzez firmę świadczącą usługi dostarczania przesyłki np. Pocztę Polską.

Szczegóły płatnych usług między innymi czas realizacji, ilość i forma odbitek jest określona w cenniku dostępnym na stronie www.fotoid.eu
Dajemy gwarancję na wymiary zdjęcia tylko wydrukowanego przez nas. Ponieważ fotolaby podając format odbitki 10x15 często zdjęcie doskalowują, co w konsekwencji daje zniekształcenie wymiarów fotografii.

3. Zasady zamawiania towarów/usług
Możliwość zamówienie jest dostępna na ostatniej stronie generatora fotografii jako rozszerzona opcja płatna obok bezpłatnej możliwości pobrania przygotowanej odbitki. Zainteresowany otrzymuje informacje dotyczącą procedury i formy zamówienia, który nie jest tożsamy zamówieniu. W przypadku zamówienia po czasie (nie przy ostatniej stronie) prosimy o wpłatę z podaniem w tytule ID fotografii oraz e-mail do nas.

Zamówienie jest aktywne i wiążące w chwili dokonania przez zamawiającego wpłaty na konto realizującego usługę.

Opakowany wydruk jest wysyłany na adres podany przy przelewie, chyba że wcześniej zamawiający wysłał e-mail ze wskazanym adresem na info@photoid.eu.

Szczegóły dotyczące terminów realizacji są zawarte w cenniku.

Realizujemy zamówienia tylko na terenie Polski.

Po wysłaniu fotografii wystawiamy i przesyłamy w wersji elektronicznej fakturę na podany adres e-mail zgodnie z regulacjami dot. faktur elektronicznych wystawionych bez podpisu odbiorcy opisywanych w rozporządzenie MF z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej (DzU nr 249, poz. 1661) oraz zgodnie z innymi przepisami obowiązującymi na terenie RP.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usługi i odesłania przesłanej kwoty w przypadku gdy zlecony wydruk łamie prawo (np. pornografia) lub dobre obyczaje bądź zachodzi podejrzenie, że przedstawione zdjęcie(według ID) mogło powstać omyłkowo. Informację taką wyślemy na podany przez zamawiającego e-mail.

Oprogramowanie on-line, było testowane, a zdjęcia wygenerowane przy jego użyciu były przyjmowane przez urzędy.

4. Reklamacje, odstąpienie i wypowiedzenie umów
Usługodawca powiązał fakt zawarcia umowy z momentem wpłaty należności przez zamawiającego na konto firmy. Zależy nam na zadowoleniu klienta dlatego nie skorzystaliśmy z najszybszego ustawienia zobowiązania, a dopiero na końcowym etapie generowania fotografii. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do decyzji bardziej przemyślanych.

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego. Jeżeli nastąpią takie okoliczności prosimy o jak najszybsze poinformowanie w celu zniwelowanie powstania kosztów druku, wysyłki i robocizny.

Reklamacje proszę zgłaszać w pierwszej kolejności na e-mail info@photoid.eu, adresem do korespondencji lub odesłania przesyłki jest adres siedziby firmy. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni.

Usługodawca bierze odpowiedzielanośc za przyjęcie i realizację zamówienia, nie bierze odpowiedzialności usługi świadczone Pocztą Polską to jest procesu dostarczania przesyłki

Usługodawca dba o merytoryczną treść serwisu i jego funkcjonalność. W razie błędów dołoży wszelkich starań, aby serwis poprawnie funkcjonował. Nie bierze odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika z powodu nieprawdziwych informacji, nierzetelnego wykorzystania serwisu czy przerw w jego działaniu.

5. Dane osobowe, prawa autorskie – Polityka prywatności
W celu zachowania polityki przejrzystości i zgodności z prawem dane, które są gromadzone i przetwarzane przez nas możemy podzielić na:
• użytkownik wczytując pliki graficzne oświadcza, że ma prawo do posługiwania się nimi – do ich reprodukcji, przekształcania w wersji papierowej i elektronicznej. Wygenerowane wersje elektroniczne mają unikatowy kod id i trzymane są na serwerze usługodawcy 7 dni od daty wczytania z możliwością ściągnięcia przez użytkownika, który zna niepowtarzalne ID zdjęcia, po tym okresie zdjęcie z tego miejsca jest kasowane i przenoszone do archiwum w innym miejscu, na wypadek skorzystania z usługi płatnej w ciągu kolejnych siedmiu dni.
- Użytkownik zamawiający usługę płatną daje zgodę na powielenie na nośniku papierowym zdjęcia i wysłanie na wskazany adres przez usługodawcę.
- bez zgody użytkownika nie będzie możliwości komercyjnego publikowania bądź powielania fotografii w materiałach elektronicznych, nośnikach, czy formie drukowanej.
- Jeśli użytkownik chciałby, aby jego fotografia była mieszona na serwisie www np. jako przykład zadowolonego klienta prosimy o indywidualną zgodę przesłaną na e-mail

• dane dotyczące e-maila użytkownika, który został podany przy opcji wysłania na e-mail są chronione, bo potencjalnie mogą być to dane osobowe chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
o Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
o Podany e-mail może być zapisany na newslettery firmy, przy czym każdy newsletter ma opcję wypisania się z bazy (poprzez kliknięcie z linkiem). Wypisanie się z newslettera oznacza dezaktywację użytkownika, która przy najbliższej konserwacji systemu zmienia się na bezpowrotne wykasowanie. Jeśli ktoś chciałby zapisać się z powrotem na newsletter musi dokonać rejestracji lub skorzystać ponownie z usługi.

• dane dotyczące osób zamawiających usługę płatną są traktowane w sposób szczególny, dane adresowe są tylko wykorzystywane w celu realizacji usługi (np. fakturowania).

• Dane dotyczące aktywności to jest np. numeru ip, czasu, etapów generowania są przetwarzane w sposób statystyczny w oderwaniu od danych personalnych w celu optymalizacji serwisu i zapewnieniu poprawnego funkcjonowania.
Dane nie są przekazywane podmiotom trzecim, jedynym dyspozytorem prawnym jest firma świadcząca usługi, która dba o bezpieczeństwo danych.

Dokonując wczytania pliku użytkownik wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych spółce. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu korzystania z usług i działalności serwisu.

6. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

Użytkownikom zabrania się niszczenia serwisu (wandalizmu), działania na jego szkodę oraz kopiowania materiałów, oprogramowania bez zgody autorów.
W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.02.2013 r.

Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie firmy a także pod adresem http://www.fotoid.eu
1. Wybierz potrzebne Tobie zdjęcie
2. Następnie przejdź 4 szybkie kroki wykonując proste polecenia
3. Wybierz usługę, z której chcesz skorzystać:

 • pobranie pliku na dysk - BEZPŁATNIE
 • wysłanie pliku na e-mail - BEZPŁATNIE

 • zrób zdjęcie do dowdu osobistego zrób zdjęcie do paszportu zrób zdjęcie do prawa jazdy zrób zdjęcie do dyplomu zrób zdjęcie do legitymacji szkolenej zrób zdjęcie do świadectwa Maturalnego zrób zdjęcie do Wizy USA zrób zdjęcie do książeczki wojskowej zrób zdjęcie do URBANCARD zrób zdjęcie do studenckiej legitymacji elektronicznej
  zrób zdjęcie 35x45 na fb, nk, lub portfela zrób zdjęcie formacie kwadratowym na fb, nk, lub portfela
  zrób zdjęcie do dowodu osobistego kamerą internetową Jeżeli nie masz zdjęcia zrobionego aparatem, możesz zrobić zdjęcie on-line korzystając z kamery internetowej podłączonej do twego komputera lub w komórce:


  Poniżej znajdują się opcje, które możesz wybrać:


  Zdjęcie kamerą internetową: Paszport , Dowód osobisty , Dyplom , Prawo jazdy , Świadectwo Maturalne , Wiza USA , do portfela (lub nk, fb, etc 35:45) , do portfela (lub nk, fb, etc 35:45) , Elektroniczna Legitymacja Studencka , Książeczka Wojskowa , Legitymacja szkolna , URBANCARD, legitymacja ZŻWP

Strona domowa    Polityka prywatności    Regulamin    O nas - kontakt