Generator zdjęcia on-line


Polityka Prywatności

5. Dane osobowe, prawa autorskie – Polityka prywatności
W celu zachowania polityki przejrzystości i zgodności z prawem dane, które są gromadzone i przetwarzane przez nas możemy podzielić na:

• użytkownik wczytując pliki graficzne oświadcza, że ma prawo do posługiwania się nimi – do ich reprodukcji, przekształcania w wersji papierowej i elektronicznej. Wygenerowane wersje elektroniczne mają unikatowy kod id i trzymane są na serwerze usługodawcy 3 dni od daty wczytania z możliwością ściągnięcia przez użytkownika, który zna niepowtarzalne ID zdjęcia, po tym okresie zdjęcie z tego miejsca jest kasowane przenoszone do archiwum w innym miejscu, na wypadek skorzystania z usługi płatnej w ciągu kolejnych siedmiu dni.

• Użytkownik zamawiający usługę płatną daje zgodę na powielenie na nośniku papierowym zdjęcia i wysłanie na wskazany adres przez usługodawcę.

• bez zgody użytkownika nie będzie możliwości komercyjnego publikowania bądź powielania fotografii w materiałach elektronicznych, nośnikach, czy formie drukowanej.

• Jeśli użytkownik chciałby, aby jego fotografia była umieszczona na serwisie www np. jako przykład zadowolonego klienta prosimy o indywidualną zgodę przesłaną na e-mail

• dane dotyczące e-maila użytkownika, który został podany przy opcji wysłania na e-mail są chronione, bo potencjalnie mogą być to dane osobowe chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

• Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

• Podany e-mail może być zapisany na newslettery firmy, przy czym każdy newsletter ma opcję wypisania się z bazy (poprzez kliknięcie z linkiem). Wypisanie się z newslettera oznacza dezaktywację użytkownika, która przy najbliższej konserwacji systemu zmienia się na bezpowrotne wykasowanie. Jeśli ktoś chciałby zapisać się z powrotem na newsletter musi dokonać rejestracji lub skorzystać ponownie z usługi.

• Dane dotyczące osób zamawiających usługę płatną są traktowane w sposób szczególny, dane adresowe są tylko wykorzystywane w celu realizacji usługi (np. fakturowania).

• Dane dotyczące aktywności użytkowników np. numeru ip, czasu, etapów generowania są przetwarzane w sposób statystyczny w oderwaniu od danych personalnych w celu optymalizacji serwisu i zapewnieniu poprawnego funkcjonowania.

• Dane nie są przekazywane podmiotom trzecim, jedynym dyspozytorem prawnym jest firma świadcząca usługi, która dba o bezpieczeństwo danych.

•Dokonując wczytania pliku użytkownik wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych spółce. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu korzystania z usług i działalności serwisu.1. Wybierz potrzebne Tobie zdjęcie
2. Następnie przejdź 4 szybkie kroki wykonując proste polecenia
3. Wybierz usługę, z której chcesz skorzystać:

 • pobranie pliku na dysk - BEZPŁATNIE
 • wysłanie pliku na e-mail - BEZPŁATNIE

 • zrób zdjęcie do dowdu osobistego zrób zdjęcie do paszportu zrób zdjęcie do prawa jazdy zrób zdjęcie do dyplomu zrób zdjęcie do legitymacji szkolenej zrób zdjęcie do świadectwa Maturalnego zrób zdjęcie do Wizy USA zrób zdjęcie do książeczki wojskowej zrób zdjęcie do URBANCARD zrób zdjęcie do studenckiej legitymacji elektronicznej
  zrób zdjęcie 35x45 na fb, nk, lub portfela zrób zdjęcie formacie kwadratowym na fb, nk, lub portfela
  zrób zdjęcie do dowodu osobistego kamerą internetową Jeżeli nie masz zdjęcia zrobionego aparatem, możesz zrobić zdjęcie on-line korzystając z kamery internetowej podłączonej do twego komputera lub w komórce:


  Poniżej znajdują się opcje, które możesz wybrać:


  Zdjęcie kamerą internetową: Paszport , Dowód osobisty , Dyplom , Prawo jazdy , Świadectwo Maturalne , Wiza USA , do portfela (lub nk, fb, etc 35:45) , do portfela (lub nk, fb, etc 35:45) , Elektroniczna Legitymacja Studencka , Książeczka Wojskowa , Legitymacja szkolna , URBANCARD, legitymacja ZŻWP

Strona domowa    Polityka prywatności    Regulamin    O nas - kontakt